Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Hun, som fødte os med Smerte,
Bar os under Moderhjerte,
Har os næret med sit Blod,
Aldrig kan Livsblomsten glemme,
Den i hendes Liv har hjemme,
Har i hendes Støv sin Rod!