Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Intet Baand, paa Jorden spundet,
Mage er til Baandet fundet
Mellem Børn og Moder sød,
Intet andet, selv det bedste,
Kan vor Sjæl til Graven fæste,
Binde, trods den bittre Død.