Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Hist, hvor ingen Blomster visne,
Hist, hvor ingen Læber isne,
Hist, hvor ei de Fromme døe,
Der skal jeg min Tak gientage
For Alt hvad i svundne Dage
Hun mig skiænked under Øe.