Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Dage her dog, faa som mange,
Er i Eenligheden lange,
Mørke over Lokker graa,
Store Ting paa Hule-Randen
Er det alt, naar vi selv anden
Rank kan færdes, fast kan staae.