Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Er det Lidet eller Meget,
Noget, skiøndt min Lok er bleget,
End paa Jord mig forestaaer,
Og Gud vil, at, Ham til Ære,
Kiæk og glad med Sang jeg bære
Skal til Grav de hvide Haar!