Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Derfor end Han lod mig finde
Under Øe en Dannekvinde,
Kiærlig, tro i Liv og Død;
Skjalden var det Held beskaaret,
For ham seent i Efteraaret
Dufter end en Rose rød!