Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Vinterdagene forsøde,
Det kan ei de bedste Døde,
Det vil hun, som har mig kiær;
Og den ædle Dannekvinde,
Gamle Faders troe Veninde,
Er ei hun al Ære værd!