Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM I

Den Mund, som trofast har paa Jord
Bekiendt Vorherres Navn og Ord,
Sat sig for ham i Vove,
Den Mund, trods alle Tungebaand,
Oplive skal Vorherres Aand
Til evig ham at love!