Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM I

Hun er ei død, hun sover kun,
Som lovsang Herren med sin Mund,
Oplod for ham sit Hjerte;
Thi over hendes Kiød og Been
Med Flamme himmelblaa og reen
End lyser Livets Kierte!