Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM I

Hun er ei død, hun sover kun!
Det siger om en liden Stund
Vor Drot paa Kongestolen;
Da staaer hun op og høit i Sky
Hun stiger med sin Lovsang ny
Med Glands som Middags-Solen!