Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Her, hvor, nyt paa gamle Dage,
Oldtids Skjald fandt Huns og Hjem,
Fandt en Frne uden Mage
Til hver Dronning-Syssel nem,
Her, som i en Verden øde.
Sidder nu jeg hos den Døde.