Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Død er hun, som Diser daane,
Skyde Dødeligheds Hamm,
Sees ei under Soel og Maane
Meer med Disers Glands og Bram,
Skjule sig for Støvets Øie,
Svinge sig til Gudhjems Høie!