Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Leder jeg om Hjerte-Skiødet
Netop til mit Hoved skabt,
Saa i Aanden, som i Kiødet,
Ei et Hovedhaar gik tabt,
Foer jeg end med alle Vinde,
Det er ei paa Jord at finde!