Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Ja, mens jeg min Armod klager,
Rig jeg sikkert er endnu;
Lykken giver før hun tager,
Kom betids mit Tab ihu,
Derfor Disen, før hun døde,
Skulde blid sig selv gienføde!