Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Skikkelsen er kun for Øiet,
Hjertet er for Livets Alt,
Disen med mig sammenføiet
Efter begge er opkaldt,
Disen, giennem dunkle Gange,
Dages vil i Fredrik Lange!