Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Det er end kun atten Uger,
Siden Lyset først han saae;
Mænd og Kvinder, som dem huger,
Dristig giætte kan derpaa,
Hvem han ligner, hvad han lover,
Hvad hans Følgje ruger over!