Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Seer jeg paa hans Smiil det søde,
Indad Gluggen under Braa,
End de blege Kinder gløde,
Og de valne Læber spaae:
Han, som Livets Frugt den ægte,
Paa sin Marv og Rod skal slægte!