Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Kom da, Fredrik! lad mig trykke
Som en Drot dig til min Barm!
Lad mig løfte som min Lykke
Høit dig paa min gamle Arm,
Kvæde kiækt: jeg vandt dog Prisen,
End er min Guldæble-Disen!