Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Gaard og Gavle, Skov og Have,
Alt hvad mig var kiært tilforn,
Selv Marias Vennegave:
Sommerhuset med sit Taarn,
Alt hvad der var ikke hende,
Rolig kan jeg Ryggen vende.