Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIRKE-SPEJL

Lad da Ragna-Roke komme!
Det er kun en Advents-Nat;
Thi naar Mortens-Dag er omme,
Lakker det mod Julen brat;
Paven skal forgaa med Tyrken
For den høje Røst i Ørken:
Jævner, baner Herrens Vej!

Vend dig, Jordan! løb tilbage!
Løft dig op fra Edens Mark!
Atter komme Josvas Dage,
Plads for Herren og hans Ark!
Sol! stat stille over Lejren!
Se paa Israel og Sejren!
Vær kun skjult for Mørkets Hær!

Jeriko! med dine Mure
Israel gjør kort Besked:
Guds Basun og Sagas Lure
Blæse dem som Løv-Værk ned;
Sejren følger hver en Dommer,
Og naar da Kong David kommer,
Vinde vi Jerusalem.

Dog, hvor hen paa spinkle Vinger
Vover du dig? spæde Fugl!
Nyn, mens du dig brat nedsvinger:
Mindes Mortens-Dag til Jul!
Stræber, stræber! Guds er Kraften;
Stakket Dag og hellig Aften;
Nadveren er alt beredt!