Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra FRU ASTA GRUNDTVIG

Som Prøve paa, hvorledes Grundtvig priste hende i Sang, skal her meddeles tre Digte, der tidligere har været trykte i »Mindeblade om Fru Asta Grundtvig« (1891).