Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Danmark! gamle Helte-Moder!
Havfru, født af Bølgen blaa!
Gøte kalder sig din Broder,
Nor I Nør giør ligesaa,
Dog Høinordens Kæmper tænke
Lidt kun paa, at du er Enke.