Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Længe Gor har Bølgen pløiet,
Pranget Seil I spanske Sø,
Før ham Dana faldt i Øiet,
Som hans Frændke under Ø,
Lige hjælpeløs en Enke
Er den store Havmands Frændke*).