Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Fredens Hjem, med Sangens Fugle
Svingende sig frit i Sky!
Bliver du en Røverkule
Med et blodrødt Nytaars-Ny!
Skal det bedste og det sidste
Folke-Hjerte sønderbriste!