Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Himmelen er overtrukket,
Og som Iis vor Mai er kold,
Hver en Udvei synes lukket,
I hver Banke boer en Trold,
Muspels Sønner fra Bro-Ager
Spyer Ild som Helved-Drager*),