Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Allerværst det er igrunden
Tegn paa Fiendens Overmagt:
Midt iblandt os Helved-Hunden,
Garm, har sine Hvalpe lagt,
Som i Ørene os tude:
Mod er Vanvid, Alt er ude!