Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Klarlig nok Hjemtyskeriet
Har, som Slangen i vor Barm,
Os til Undergang indviet,
Giøer og tuder nu som Garm,
Tuder ad hver Helt i Fare,
Loggrer for hver Røver-Skare!