Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Da paa Pramme og paa Baade
Og paa gamle Orlogs-Vrag
Du mod Englands Hoved-Flaade
Værged kiækt dit gamle Flag,
Dine Skjalde, skiøndt du bukked,
Sorgen din med Nektar slukked.