Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Da din værgeløse Flaade
Folk som Tyve fra dig stjal,
Og da dine Viking-Baade
Kæmped kun som Sild mod Hval,
Dog sin Sømagt dine Skjalde
Turde en Fugl Phønix kalde.