Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Nu, da efter Isted-Slaget,
Storværks Daad ved Fredrikstad,
Atter vaied Seiers-Flaget
Hos »Niels Juel« i Birtingsbad,
Har nu Skjaldene opgivet
Danmarks Haab og Heltelivet!