Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Veed de ei for Danmarks Vaade
Anden Lægedom end Graad,
Uden maaskee Tyskens Naade,
Franskens Nik og Svenskens Daad,
Tør ei Danskens Seir de nævne,
At det Tysken ei skal hævne?