Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Skal det spørges: jeg alene,
Aflægs Skjald paa Gravens Rand,
Turde mellem Bautastene
Aande Liv ved Dødens Strand,
Turde vente af Guds Naade
Løst i Solglands Danmarks Gaade!