Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Dømt og tabt er Friheds-Sagen
I hvert Hjørne, paa hver Plet,
Thi da klart det er som Dagen,
Hjertet ei selv der fik Ret,
Hvor det kun med Ord og Tanke
Paa sit Eget frit vil banke.