Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Heller ei har dig forregnet
Du, om nys ved Helgoland
Du paa Hav saae Himmel-Tegnet:
Lyn fra Øst til Vester-Strand;
Hvor for Dansken saaes at lege
Luerne fra Tyskens Ege!