Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Men hvad har dog saa dit Øie
Naglet til den sorte Jord?
Hvad har kunnet saa nedbøie
Skjoldmø-Dronningen i Nord,
At hun ei, skiøndt Jorden bæver,
Kiækt sit Blik til Himlen hæver!