Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Ungdom din, som Enke-Sønnen,
Altid var dit Haab, din Trøst,
Han for al sin Møie Lønnen
Søgte ved dit Moder-Bryst,
Drak, til Moder at forsvare,
Heltemod af hendes Fare!