Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Denne Gang paa Vagt med Hunger
Sønnen døied Trælle-Kaar,
Kiæk han var, men onde Tunger
Gav ham giftigt Banesaar,
Hvisled: hvad vil du forsvare?
Hyt dit Skind! det er i Fare!