Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Og om end hun var i Fare,
Og om end hun havde Ret,
Mod al Verden du forsvare
Kan ei hendes Have-Plet;
Er du bange for Meeneden,
Læg dig til at døe i Reden!