Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Men jeg seer Ham nær i Aanden,
Ham, som ynkes inderlig,
Ham, som raader Bod paa Vaanden,
Med Livs-Ordet uden Svig;
Himmelsk Trøst af hans »græd ikke!«
Moder-Hjertet skal inddrikke.