Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Med sit Guddoms-Ord ved Baaren:
Vaagn! stat op, du Ungersvend!
Skaber Jesus Smil af Taaren,
Skaber Sang af Suk igien,
Lægger, med gienfødt Livs-Varme,
Sønnen i sin Moders Arme!