Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Da skal hver en Skjalde-Tunge
Spaae dig Seir og Held paany,
Og din Søn, den Atterunge,
Løfte høit dit Navn i Sky,
Lære Tysken at bekiende:
Her har Romer-Riget Ende!