Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Meer end det skal Ungersvenden
Lære Tyskeren mod Nord:
Ei i Preussen eller Venden
Men i Øresundet boer,
Smilende, skiøndt Marsvin true,
Østersøens Bølge-Frue!