Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Ja, derhos skal Tysken lære,
Om han end har Tid dertil,
At i Nord, til Hjertets Ære,
Lyset tænder Glædes-Ild,
Kaster Glands paa Folke-Livet,
Som med Aand det er os givet!