Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Spørges skal det vidt om Lande,
At det danske Modersmaal,
Som det jævne, klare, sande,
Bærer Guld i Sølverskaal,
Født saalidt af Tysker-Ætten,
Som skiøn Freia af Frost-Jetten.