Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra BUDSTIKKE I HØINORDEN

Det er Høinordens Kald og Kaar,
Naar ei sig selv i Lyset staaer
Et Øieblik det længer,
Men jager ud den Tyske Trold,
Sig giver frit sin Aand i Vold,
Som Hjertet efterhænger.