Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra FRA VENNEMØDERNE

»Foragter ei de ringe Dage!
Det er for os et Trøstens Ord,
Som bygge nu med Kræfter svage
Paa Herrens Huus i Høie-Nord,
En Hytte kun at lignes ved
Guds-Huset i dets Herlighed.