Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RIGSDAGSTALER 1866

Grundtvig ledede som Aldersformand Landsthingets første Møde, den 9. Juli, hvori Valgbrevene blev prøvede og Krieger valgt til Formand. Ved Thingets tredje Møde, den 12. Juli, kom »Udkast til Danmarks Riges gennemsete Grundlov af 5. Juni 1849 «til første Behandling, og Grundtvig holdt ved Mødets Begyndelse sin første Tale, hvis Hovedindhold her meddeles efter »Rigsdagstidende«.