Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

EFTER Svend Grundtvigs Angivelse stammer dette »Bortgangskvæde«, som Forfatteren ikke selv har givet nogen Overskrift, fra Aaret 1872 og maa antages at være det sidste Digt, Grundtvig har skrevet. Det blev første Gang trykt i Dansk Kirketidende for 1880, Nr. 35.