Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

Gammel nok jeg nu er blevet
Mellem Vugge min og Gavn,
Nu jeg staaer paa Falderebet
Ved det store, vilde Hav,
Hvor Magneten er Guds-Ordet,
Og Guds Aand staaer selv ved Roret.