Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

Stormene er frygtelige,
Stille staaer her Mandevid,
Nærmest er de Dødes Rige,
Nemt det er at stevne did;
Men, o vee for Ugle-Sangen!
Bundløs der er Undergangen!